Rugby - kvinder/women

Rugby for kvindelige studerende i København!

Kvindelige studerende har mulighed for at spille rugby i et samarbejde mellem KU og Gentofte Rugby Klub. KU Rubgy har støtte fra den danske kvindelige rugby landstræner, Nina Vistisen.

Rugby er en dynamisk holdsport med et stærkt socialt element. Alle er velkomne uanset erfaring. Hvis du er begynder eller aldrig har spillet sporten før, træner vi indtil du er klar og sikker til at spille. Hvis du har erfaring, bør du være klar til at spille kort tid efter, du er blevet medlem. Rugby-sæsonen for 2023 varer indtil slutningen af oktober, hvorefter der er aktiviteter uden for sæsonen med træning en gang om ugen og sociale arrangementer. Vi tager vinterpause i december og januar. Studerende kan deltage i træningen inden universitetsundervisningen begynder i september, da rugbytræningen allerede starter i august.

Rugby Sevens er en hurtig variant af rugby, hvor der spilles med syv spillere på hvert hold i stedet for de sædvanlige 15. Kampene er kortere og varer 14 minutter, og er kendt for deres hurtige og flydende spillestil. Med færre spillere på banen er der mere plads til at vise hastighed, smidighed og færdigheder. Sporten er blevet populær over hele verden, herunder i prestigefyldte turneringer som World Rugby Sevens Series og OL.

Rugby for female students in Copenhagen!

Female students have the opportunity to play rugby in a collaboration between KU and Gentofte Rugby Klub. The project of kick-starting Rugby at the University of Copenhagen has the support of the Danish National Women’s Rugby coach, Nina Vistisen.

Rugby is a dynamic team sport with a strong social component. Everyone is welcome regardless of experience. If you are a beginner or if you have never played the sport, we will work with you until you are ready to play. If you are experienced you should be ready to play soon after joining.  The 2023 Rugby season runs until the end of October, after which off-season activity starts with training once a week and social events. We take a winter break during December and January. Students can join training before University classes start in September since Rugby training will start already in August.

Rugby Sevens is a fast-paced variant of rugby played with seven players per team instead of the usual 15. The matches are shorter lasting 14 minutes, and are known for their fast-paced and free-flowing style. With fewer players on the field, there is more space for players to showcase their speed, agility, and skills. It has gained popularity worldwide, including in prestigious tournaments like the World Rugby Sevens Series and the Olympics.

Træner og kontaktperson:

Træningsperiode

  • Der trænes tirsdag og torsdag kl. 17:45. Træningssessionerne varer cirka to timer. 
  • Sidste træning bliver torsdag 26. oktober 2023.
  • Sted: Gentofte Sports Park, Ved Stadion 10, 2820, Gentofte. Rugbybane ved siden af K2. 
  • Det er ikke muligt at afmelde korte hold, ture eller kurser i sæsonen.

Rugby

Rugby for kvinder - både for begyndere og øvede

Se hold