Så kan du se dokumenterne til årets generalforsamling

D. 24. november 2022.

Kategori:

Læs beretningen for 2022, hvordan er det gået med medlemstallene og hvilke samarbejder har vi været med til i 2022?

Husk der afholdes generalforsamling onsdag den 30. november 2022 kl. 18.00 i Karnapsalen, Nørre Allé 53, 2200 N.

Du kan nu finde alt materialet her.

Bemærk at forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og opstilling af kandidater til Hovedbestyrelsen, skal være hoved­be­styrel­sen i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingen. Dvs. senest onsdag 16. november.

Regnskab, forslag til pro­gram, kontin­gent og budget samt indkomne forslag gøres tilgængelige på KU Studenteridræts hjemmeside samt på andre relevante sociale medier administreret af foreningens sekretariat senest 4 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 

Skriv til kontakt@kustudenteridraet.dk senest tirsdag 29. november, hvis du deltager - så er du sikker på, at vi har en vand og snacks til dig også.