Afmelding af hold

I KU Studenteridræt gælder følgende:

Hovedsæsonen

Vi tilbyder ikke prøvetimer, men du har mulighed for at afmelde dig og få holdkontingentet igen, hvis følgende 2 betingelser er opfyldt:

  • Tilmeldingen til holdet må ikke være sket ved flytning fra et andet hold.

  • Afmeldingen foretages online SENEST dagen før den 3. undervisningsgang efter din tilmelding, hvis holdet træner en gang om ugen. Træner holdet to gange om ugen, skal afmeldingen foretages inden 2. træningsgang i 3. uge efter din tilmelding.

Det er ikke muligt, at afmelde sig ture eller kurser.

Ved afmelding fratrækkes et ekspeditionsgebyr på 50 kr, mens dit medlemskab opretholdes.

Se herunder regler vedr. udvekslingsstuderende, praktikophold og skader.

Sommersæson - Afmelding er ikke mulig

Vi tilbyder ikke prøvetimer.

I sommersæsonen kan du ikke afmelde dig motionshold, ture, kurser eller workshops.

Dette gælder også for udvekslingsstuderende samt studerende med studiekrav om praktikophold.

Hvordan afmelder du dig?

  • Du kontakter KSis administration inden undervisningsdagen i den tredje træningsuge efter din tilmelding.

Afmelding kan ikke foretages

  • pga graviditet. Er du gravid og af den grund ikke kan dyrke den idræt, du er tilmeldt, kan du flytte til en anden idræt uden at betale administrationsgebyr. Flytning skal foretages på KSIs sekretariat, Nørre Allé 53, 2200 N. Vi forholder os til anbefalingerne på Sundhed.dk, som du kan læse her

  • på ture, kurser eller workshops – heller ikke som følge af sygdom.

Afmelding ved skade

Udvekslingsstuderende

Hvis du er studerende og planlægger/har planlagt studieophold og derfor kun kan deltage i træningen i første semester, har du mulighed for at få refunderet den resterende del af sæsonen.

Hvis du er udvekslingsstuderende og derfor kun kan deltage i træningen i første semester, har du mulighed for at få refunderet den resterende del af sæsonen.

Efter den sidste træningsgang før din afrejse, skriver du til kontakt@kustudenteridraet.dk eller henvender du dig på sekretariatet, Nørre Allé 53, med dokumentation fra dit universitet på dit studieophold. Du får refusion af deltagergebyret for den resterende del af træningsperioden beregnet pr. den førstkommende 1. i måneden, minus et ekspeditionsgebyr på 50 kr.

Praktik

Hvis du som led i din uddannelse skal i virksomhedspraktik, der umuliggør fortsat deltagelse i træningen, har du mulighed for at få refunderet den resterende del af sæsonen.

Efter den sidste træningsgang før opstart af virksomhedspraktikken, skriver du til kontakt@kustudenteridraet.dk eller henvender du dig på sekretariatet, Nørre Allé 53, med dokumentation fra dit universitet på dit praktikophold. Du får refusion af deltagergebyret for den resterende del af træningsperioden beregnet pr. den førstkommende 1. i måneden, minus et ekspeditionsgebyr på 50 kr.