Betingelser ved tilmelding

KU Studenteridræt er en forening og kontingentet er opdelt i et medlemskab og holdkontingent. For at deltage i aktiviteterne i KU Studenteridræt skal du være medlem, være tilmeldt et hold og der gælder følgende bestemmelser. Du bliver automatisk medlem, når du melder dig til første gang i en sæson. Medlemsskabet er gyldigt én sæson (maks. 1. sept.-31. aug.). For at deltage på et hold, betaler du holdkontingent.

Du er indforstået med, at deltagelse på alle hold i KU Studenteridræt sker på eget ansvar, og at KU Studenteridræt ikke er erstatningspligtig ved tilskadekomst under idrætsudøvelse eller ved færden på KSIs områder.

Du er indforstået med, at du agerer på eget ansvar overfor tredje person.

Du er indforstået med, at du agerer på eget ansvar overfor de lokaler og det udstyr, som du eventuel forvolder skade på.

Studerende - Københavns Universitet

Hvis du er studerende på Københavns Universitet, erklærer du, at du går på en SU berettiget fuldtidsuddannelse. Du skal på forlangende kunne fremvise dokumentation for studie og studiested. Urigtige oplysninger vil medføre eksklusion.

Ansat/alumne - Københavns Universitet

Du skal på forlangende kunne fremvise dokumentation for ansættelse eller eksamensbevis. Urigtige oplysninger vil medføre eksklusion.

Afmelding af hold

Hvis du tilmelder dig et motionshold, der træner mindst en gang om ugen i størstedelen af hovedsæsonen, kan du afmelde dig inden træningen i den tredie træningsuge efter din tilmelding. Du får holdkontingentet retur, bortset fra 50 kr. i ekspeditionsgebyr.

Du kan IKKE framelde dig ture eller kurser.

Du kan IKKE framelde dig hold, ture eller kurser i sommersæsonen.

Holdskifte

Ønsker du at skifte fra et motionshold, kan dette finde sted, såfremt at der er plads på det ønskede hold, og holdet er det rigtige til dit niveau. Ved holdskifte betales en evt. prisforskel samt et ekspeditionsgebyr på 50 kr.

Du skal ikke betale ekspeditionsgebyr, hvis holdskiftet sker, fordi træneren mener, at du ikke er tilmeldt det rigtige niveau.

Du kan IKKE skifte fra ture eller kurser.

Overbookede hold

I forbindelse med overbooking af hold, også efter gennemført betaling, forbeholder KU Studenteridræt sig ret til at tilbagebetale pengene til personer der, pga. tekniske årsager, ikke er blevet registreret i KSIs medlemssystem.

Force Majeure

Der gives ingen reduktion, refusion eller erstatningsundervisning, når træningen må aflyses fx som følge af stævner, reparation af anlæg, hærværk, opkast, fækale udslip, aflysninger fra hallernes side, strejker, lockout eller andre uforudsete hændelser - herunder er også omfattet aflysninger forårsaget af sygdomme som fx COVID-19. KU Studenteridræt låner/lejer idrætsfaciliteter af Københavns Kommune og har intet ansvar for den daglige drift af idrætsfaciliteterne.

Navn & e-mail

Som medlem af KU Studenteridræt accepterer du at modtage informationer vedr. dine hold, medlemsinformationer og nyhedsbreve. Du accepterer ligeledes, at vise dit navn og din e-mail-adresse til de øvrige deltagere, samt trænere, på de hold, du tilmelder dig.

GDPR - personoplysninger. Vi bruger dem kun til disse formål:

  • Validering af medlemmers identitet i forhold til studiestatus og tilskud fra offentlige instanser.

  • Overholdelse af lovkrav fx i forbindelse med sikker identifikation, gennemførelse af betalinger og forebyggelse af økonomisk kriminalitet.

  • KU Studenteridræt bruger kun dine personoplysninger til specifikke formål, som vi har oplyst dig om, eller som du har givet dit samtykke til ved tilmelding til et hold. Vi indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne tilbyde den serviceydelse, vi mener, der skal være for, at et hold kan være velfungerende, eller som er påkrævet for at kunne opfylde retlige forpligtelser.

  • KU Studenteridræt deler kun dine personoplysninger, hvis loven kræver det, eller hvis du har givet os tilladelse til det.

  • Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har om dig, få tilsendt en kopi heraf, og hvad vi skal bruge dem til.

  • KU Studenteridræt rydder automatisk op i tidligere medlemmers personoplysninger, når de ikke længere kan tilmelde sig, eller når deres data bedømmes forældet. På grund af dokumentationskrav fra Københavns Kommune opbevares almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter udmeldelse. Data slettes herefter.