Generalforsamling 2023

 

Torsdag den 30. november afholdes generalforsamling kl. 18.00 i Karnapsalen, Nørre Allé 53, 2200 N.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  1. Valg af mødeleder og referent
  2. Godkendelse af beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Godkendelse af programudkast og budget, herunder fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne af forslag
  6. Præsentation af opstillede kandidater til HB
  7. Valg af motionsidrættens HB-kandidater samt valg af suppleanter
  8. Valg af turneringsidrætsafdelingernes HB-kandidater samt valg af suppleanter
  9. Valg af klubbernes kandidater samt valg af suppleanter
  10. Eventuelt

Alle medlemmer har møderet og stemmeret til generalforsamlingen.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og opstilling af kandidater til HB, skal være hoved­be­styrel­sen i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingen.

Regnskab, forslag til pro­gram, kontin­gent og budget samt indkomne forslag gøres tilgængelige på KU Studenteridræts hjemmeside samt på andre relevante sociale medier administreret af foreningens sekretariat senest 4 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Tilmelding via mail til kontakt@kustudenteridraet.dk senest onsdag 29. november.