Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling torsdag den 30. november 2023

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af mødeleder og referent
 2. Godkendelse af beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Godkendelse af programudkast og budget, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne af forslag
 6. Præsentation af Københavns Universitets udpegede kandidater til HB
 7. Valg af motionsidrættens HB kandidater samt valg af suppleanter
 8. Valg af turneringsidrætsafdelingernes HB kandidater samt valg af suppleanter
 9. Valg af klubbernes kandidater samt valg af suppleanter
 10. Valg af registreret revisor (ekstern)
 11. Eventuelt

Alle medlemmer har møderet og stemmeret til generalforsamlingen.