Reglement

1. Bliv medlem

For at blive optaget skal du opfylde nogle få kriterier:

1.1
Alle kan melde sig ind i KU Svømning og Vandpolo. Ved sæsonstart 1. september åbnes der for tilmelding i etaper, således at KU-studerende får adgang til tilmelding først, KU-ansatte og KU-alumni medlemmer får adgang efterfølgende og personer der ikke er tilknyttet KU får adgang til sidst. Alle kan melde sig ind så længe der er ledige pladser på holdet.

1.2
Trænere (med KU-tilknytning eller ej), som underviser mere end ét træningspas om ugen i gennemsnit over sæsonen, kan blive medlem af klubben.

1.3
For svømmere: Vejledende tider for svømmere, som gerne vil melde sig ind i KU Svømning og Vandpolo:

10 x 100 crawl

Damer

Herrer

< 30 år

1.40

 1.30

 31-50 år

1.55

 1.45

 > 51 år

2.10

 2.00

 10 x 100m ikke-crawl

 

 

 < 30 år

 1.55

 1.45

  31-50 år

 2.10

 2.00

  > 51 år

 2.25

 2.15

 

1.4
Der er mulighed for at prøvetræne to gange, hvor du kan møde de andre svømmere og trænerne - og hvor vi kan møde dig. Du kan se træningstiderne her.

1.5    
Ved indmeldelse i KU svømning og vandpolo bliver din licens overflyttet til denne klub. Hvis du har spørgsmål til dette, kan bestyrelsen kontaktes mhp. evt. dispensation.

1.6    
Du skal læse og acceptere denne liste af regler for klubben.

1.7    
Hvis du ønsker at starte i klubben, så kan du tilmelde dig holdet kl-svA (svømning) eller kl-svP (vandpolo) på denne side eller ved henvendelse på KSI’s kontor, Nørre Allé 53, 2200 KBH N.

1.8    
Man kan ikke framelde sig klubben efter tredje træningsuge er påbegyndt og få sine penge retur. Man kan dog altid flytte hold. Også til et hvilket som helst andet hold eller kursus i hele KSI.

2. Medlemssammensætning

2.1    
Internt reguleres medlemssammensætningen i klubben. Pr. september 2017 er der ingen faste krav til andelen af eksempelvis studerende og ej-studerende, men bestyrelsen har ret til at ændre eksempelvis adgangen til visse træningspas for at gøre plads til alle.

2.2    
For svømmere: Alle medlemmer forpligter sig hver sæson til at varetage en af bestyrelsen fastsat opgave, der sikrer det prioriterede aktivitetsniveau. Hvis der ikke er valgt en opgave inden fristen ved sæsonstart resulterer det i intet godkendt medlemskab.

3. Passivt medlemsskab

3.1

Med et medlemskab af KSI Støtteforening, kan man på lige fod med KSIs andre hold, også melde sig aktiv i klubben.

4. Konkurrencer

4.1    
Alle medlemmer af klubben kan stille op til stævner for KU Svømning og Vandpolo. Hvis man ikke er indmeldt, kan man ikke stille op.

4.2    
For svømmere: Alle medlemmer skal stille op til min. et stævne pr. sæson.

4.3     
Alle svømmere skal være officialuddannede. Inden en svømmer melder sig ind i sin tredje sæson, skal svømmeren have gennemført eller være tilmeldt kursus for official modul 2.

4.4     
Alle transportudgifter (billigste mulighed) samt kost og logi for officials dækkes af klubben.

5. Sæsonens prioriterede turneringer

5.1         
En svømmer som er indmeldt i KU Svømning og Vandpolo, og som af træner/holdsætningsansvarlige udtages til DM-H, må ikke stille op for andre klubber til samme turnering (ligegyldig hvilken division). Hvis man ikke kan være til rådighed for KSI, men hellere svømmer for en anden klub, kan man ikke fortsætte sit medlemskab.

5.2     
Alle udgifter til nationale og internationale stævner betales af deltagerne, men klubben forsøger at søge så meget tilskud som muligt fra KSI.

6. Betaling til stævner

6.1
Ved stævner kan tilmelding kun ske ved betaling til stævneansvarlig. Hvis ikke man har betalt gælder ens tilmelding ikke. 

6.2
Svømmere betaler selv startgebyr for alle individuelle løb til stævner.

6.3

Alle udgifter til startgebyr på holdkapper betales af klubben.

7. Holdkontingent (betaling for medlemskab af klubben)

7.1    
Holdkontingentet fastsættes af bestyrelsen i foråret før tilmeldingen til følgende sæson. Holdkontingentet betales ved indmeldelse.

7.2    
Holdkontingentet sættes op mod juleferien ned med en tredjedel.

7.3    
Medlemskab af både svømmeholdet og vandpoloholdet giver en reduceret pris ved henvendelse på kontoret.

8. KU-udvekslingsstuderende

Hvis man tilmelder sig i efterårssemesteret, og kun opholder sig i København i ét semester (efterår eller forår) får man tilsvarende tredjedel tilbage af holdkontingentet mod et gebyr på 50 kr. Tilbagebetalingen skal ved henvendelse til KSI kontoret via email med dokumentation for at studiet i Danmark ophører.

9. Sociale målsætninger

9.1    
Der er god holdånd på holdene: Fx skal man kende navne på minimum de holdkammerater, man svømmer på bane med.

9.2    
Alle hjælper med banetove, vendeflag og målene (for vandpolo) mm. i hallen.

9.3    
Svømmeholdet afholder to træningsweekender om året.

9.4    
Der afholdes årligt to julefrokoster: Én for vandpolospillere og én for svømmere.

9.5    
Last Friday of the Month fejres hver måned med en hyggelig middag i byen både for svømmere og vandpolospillere.