Open Style Choreography (opstch) (dans29)

Mandag

Sted: Søndre Campus - Balletsalen, Sal
Tid: 19:00 - 20:30

Periode: 08-01-2024 - 29-04-2024
Instruktør/træner: Kyle Hyun Sook Schøsler Henriksen
Holdkontingent: 650,00 kr.
Studerende ej KU: +175,00 kr.
Ikke Studerende: +375,00 kr.
Tilmeldingsperiode

18-12-2023 12:00
01-03-2024 00:00

Ikke inden for tilmeldingsperioden

Beskrivelse

Open Style Choreography er et hold til dig, som er fan af at se forskellige dansekoreografier på Instagram og Youtube. Open Style Choreography er et begreb, der refererer til koreografier, som inkorporerer forskellige stilarter. De er ofte inspireret af hip hop og street-stilarterne og kaldes ofte hip hop herhjemme, men Open Style er mere end det, fordi det også trækker tråde fra andre stilarter. Mange af de koreografier, som du finder på sociale medier, hvor du tænker “det er hip hop”, er i virkeligheden dét, som man kalder Open Style, hvor der lægges vægt på koreografien frem for en specifik stilart. Kender du f.eks. ROYAL FAMILY, Kyle Hanagami, Jojo Gomez, Kinjaz? Disse er - blandt andre - nogle, som laver open style choreographies. På dette hold undervises du både i individuelle-, duet- og gruppe-koreografier, dvs. både koreografier, som du kan danse alene, hvor du danser sammen med én eller hvor dansen er lavet til en hel gruppe. Der vil både indgå girly og non-girly koreografier. Holdet er både for begyndere og let øvede, og det bliver sjovt uanset hvilken baggrund du kommer med! Har du lyst til at være en del af noget større? Join dette hold og få en fed tid! Har du spørgsmål ang. holdet er du mere velkommen til at kontakte mig på sociale medier: Facebook, Messenger, Instagram: Kyle Hyun Sook Schøsler Henriksen. English: Open Style Choreography is a class for you who love to watch various dance choreographies on Instagram or Youtube. Open Style Choreography is a term that refers to choreographies, which incorporates different dance styles. They are often inspired by hip hop and the street styles and are often known as hip hop here in Denmark. But open style choreography is much more than that, because it is also inspired by other dance styles. You might watch a choreography and think “that’s hip hop”, but in reality it is what we call Open Style Choreography, where the focus is on the choreography instead of a specific dance style. Do you by any chance know ROYAL FAMILY, Kyle Hanagami, Jojo Gomez or Kinjaz, these are some, among others, who do open style choreographies. On this team you will be taught both individual-, duet- and group-choreographies, which means: choreos you can do by yourself, choreos you do with someone else, or choreos you are supposed to do in a whole group. We will both work with girly and non-girly choreographies. The class is both for beginners and people on an intermediate level, and it is going to be super fun no matter what background you have! Do you want to be part of something bigger? Join this class and have a great time! Do you have any questions regarding the class, you are more than welcome to contact me on Facebook, Messenger, Instagram: Kyle Hyun Sook Schøsler Henriksen