Forsikring

På denne side kan du læse om diverse forsikringer i forbindelse med udøvelse af idræt, rejser og andet.

Hvordan er medlemmer og trænere i KU Studenteridræt stillet med hensyn til forsikring?

Ulykkesforsikring

 • Det er medlemmets eget ansvar at have en ulykkesforsikring. Medlemmet skal tjekke om eventuel egen forsikring dækker udlandsrejser samt den aktuelle idræt f.eks. "offpist skiløb" eller "bjergbestigning" og lign. 
 • Hvis medlemmet ikke er dækket, bør man tilkøbe f.eks. "offpiste skiløb" på egen ulykkesforsikring eller f.eks. tegne separat rejse-/ulykkesforsikring via links nederst i teksten. 
 • Trænerne er ulykkes- og arbejdsskadeforsikret i KU Studenteridræt (Tryk), når de arbejder for foreningen i Danmark og udlandet. Skaden skal anmeldes til KU Studenteridræt. 

NB! Frivillige hjælpere i KU Studenteridræt, som KU Studenteridræt har bedt om en indsats, er dækket af ulykkes-/arbejdsskadeforsikring i KU Studenteridræt via. Idrættens Forsikringer. 

 

Tingforsikring

 • Det er medlemmet og trænernes eget ansvar at have en tingforsikring (f.eks. indboforsikring), som også dækker i udlandet ved f.eks. tyveri. Muligvis indeholder din indboforsikring også rejse/tingforsikring? Ellers kan en sådan nemt tegnes via links i bunden af denne side. 

NB! Ved deltagelse i KU Studenteridræts rejser (tur/kursus/løb) er forsinket bagage dog dækket via Idrættens Forsikringer, læs mere om rejseforsikringer nedenfor.

 

Rejseforsikring

Medlemmer og trænere, der er en del af KU Studenteridræts aktiviteter, er dækket af KU Studenteridræt via Idrættens Forsikringer i hele verdenen - også i forbindelse med "farlig sport", når foreningen har et sikkerhedsregelsæt for idrætten på hjemmesiden. Lokale myndigheders regler skal dog være overholdt og eventuelt nødvendige tilladelser skal være indhentet. Idrættens Forsikringer dækker i forhold til:

 • Forsinket bagage (Køb erstatningstøj for 2000 kr. efter fire timers bagageforsinkelse; gem kvittering og skriftlig bekræftelse på forsinkelsen).
 • Sygdom/tilskadekomst f.eks. lægehjælp, ambulance, medicin, hospital. Har du udlæg til lægehjælp kan dansk sygesikring refundere dig, hvis du anmelder på SOS. Har du udgifter, som ikke er dækket af det blå sundhedskort, f.eks. norsk brugerbetaling ved lægebesøg, kan du anmelde på Idrættens Forsikringer.
 • Hjemtransport: Ring til TRYG Alarm: +45 44688200, hvis du skal hjem til et dansk hospital eller ved dødsfald hjemme.
 • Privatansvar: Hvis du skader nogen eller noget, anmeld på Idrættens Forsikringer.
 • Afbestilling: Ved akut sygdom/skade, dødsfald i nærmeste familie eller fordi f.eks. løbsarrangementet er aflyst, kan du få deltagergebyr retur. Husk lægeerklæring. Anmeld på Idrættens Forsikringer
 • Helikopterredning: Hvis det er nødvendigt samt eftersøgning i en radius på 50 km. 

NB! Trænere på arbejde hos KU Studenteridræt er i princippet ikke dækket af det blå sundhedskort, som kun gælder fritid, og man skal derfor anmelde udgifter / udlæg på Idrættens Forsikringer.

 

Psykologisk krisehjælp

 • Medlemmer, trænere og ledere er dækket: Ved alvorlig hændelse i forbindelse med en KU Studenteridræt-aktivitet ring til TRYG Alarm på +45 44688200. 

 

Links:

Europæiske

Gouda