Søg vores tilskudspuljer

Hos KU Studenteridræt har vi to typer af tilskudspuljer:

 • Arrangementspuljen
 • Elitepuljen

Læs mere nedenfor, og find ud af, hvilken type pulje, der passer til lige netop dit initiativ.

Arrangementspuljen

Hvert år afsætter KU Studenteridræt et beløb til Arrangementspuljen, som vores hold kan søge. Vi giver tilskud til arrangementer af sportslig og social karakter. 

For at få tilskud fra puljen skal holdet senest syv dage før afholdelse af arrangementet indsende en ansøgning til KSIs administration. Ansøgningen skal indeholde følgende:

 • Formål med arrangement
 • Tid og sted for arrangement
 • Budget for arrangement 
 • Link til evt. invitation, inkl. deltagerbetaling og lign. 
 • Liste over deltagere med navn, medlemsnummer, studiestatus og bankkontonummer. 

 

Vigtig information vedr. ansøgning om tilskud til deltagelse i turneringer/idrætsarrangementer

 • KU Studenteridræt prioriterer støtte til studenterturneringer. Prioriteringen ser således ud:
 1. Højeste prioritet: Studenterstævner i Norden
 2. Næsthøjeste prioritet: Studenterstævner i resten af Europa

Vi beder derfor om, at I fremsender en kopi af invitationen - enten via et link eller som vedhæftet fil i en email. Ofte fremgår beløbet, I som hold skal betale, i samme invitation.

 • KU Studenteridræt kræver, at der er mindst to udskiftningsspillere på holdet. 
 • KU Studenteridræt giver varieret tilskud til KU-studerende modsat eksterne deltagere. Det skal derfor fremgå af jeres ansøgning, hvem der er KU-studerende, og hvem der ikke er.
 • Tilskuddet til alle deltagere bortfalder, hvis der søges tilskud til en person, der ikke er medlem af KU Studenteridræt. 
 • KU Studenteridræt prioriterer også interdisciplinære arrangementer med deltagere fra flere hold/idrætter. 

 

Eksempler på tilskud

 • Balletworkshop for alle ballethold på en lørdag (fire trænerlønstimer)
 • Fællestræning brasiliansk dans/capoeira (fire trænerlønstimer)
 • Træningsweekend for springgymnaster (40 kr. pr. studerende og 20 kr. pr. ikke-studerende deltager)
 • To hold deltager i studenterhåndboldstævne i Holland (400 kr. pr. studerende og 100 kr. pr. ikke-studerende deltager)

Ansøgninger sendes via email til kontakt@kustudenteridraet.dk

Elitepuljen

KU Studenteridræt afsætter penge til støtte for eliteudøvere i KU Studenteridræt. Pengene kommer ikke automatisk til udbetaling, men skal mindst én gang pr. sæson fordeles efter aftale mellem eliteholdene og KSIs sekretariat. Et elitehold dækker enten over en klub, en afdeling eller en samling hold indenfor en specifik idrætsgren. 

 

Elitedefinition:

Vores elitedefinition stiller alle idrætter lige i den forstand, at der skal være mindst to hold med forskellige niveauer indenfor idrætten. Dermed er det de bedste udøvere fra det bedste hold, der kan definere sig som eliteudøvere i KU Studenteridræt. Det er samtidig disse udøvere, der er tilskudsberettiget via Elitepuljen. 

 

Den gængse anvendelse af puljemidlerne:

Hold i KU Studenteridræt kan få dækket deres turneringsgebyr via denne pulje i forbindelse med en turnering eller et mesterskab. Alternativt kan en idrætsdeltager, der repræsenterer KSI-eliten vælgte et årligt arrangement, som vedkommende får dækning til via puljen. Hvis der er sådanne elitehold/eliteudøvere for både mænd og kvinder, får begge køn naturligvis dækning via puljen.

 

Alternativ anvendelse af puljemidler:

Tilskuddet kan også i nogen grad dække udgifterne til coaching, ligesom det i nogen grad kan finansiere f.eks. dommerudgifter. Afdelingen skal lave en specifik aftale med KSIs sekretariat om disse væsentlige detaljer. Aftalen udformes på baggrund af økonomisk dokumentation som afdelingens ledelse fremskaffer. 

 

Administration af puljen:

For at kunne oppebære tilskud, skal der foreligge en aftale mellem den enkelte afdeling og KSIs sekretariat. Udspillet skal komme fra afdelingens ledelse og indeholde motivering og budget for de udgifter, der ønskes dækket via elitepuljen. 
Sørg for, at aftalen kommer i spil i god tid - inden sæson planlægges - f.eks. inden tilmelding til det givne arrangement er bindende. Hvis der f.eks. er både en divisionsturnering og en pokalturnering, så giver KU Studenteridræt via Elitepuljen kun tilskud til én af disse turneringer hver sæson. 

 

Elitepuljens fundament:

Elitepuljens størrelse og definition vedtages på den årlige generalforsamling i KU Studenteridræt. Den nuværende udformning af Elitepuljen er derfor et udtryk for medlemmernes ønske. Elitepuljen hviler på et økonomisk princip, hvor de mange medlemmer støtter de få, der er en del af eliten. Med en sådan støtte er der naturligvis en moralsk betingelse for modtageren. Den forsatte levedygtighed for puljen består i, at der forbliver en god forståelse for det rimelige i ordningen.