Sekretariatet

KU Studenteridræt FC

Anders Boye, Udviklings- og Idrætskonsulent

Du kan finde Anders på sekretariatet, ude på campus og i hallen til volleyball-træning. 

Anders' yndlingssport er beachvolley!

Kontakt Anders:
Email: ab@kustudenteridraet.dk
Tlf.: 93 95 61 98

Christian Engkilde, Naturvejleder 

Når Christian ikke løser administrative opgaver, så kan du finde ham i skoven, på vandet eller i luften. 

Christians yndlingssport er kajak og roning!

Kontakt Christian:
Email: ce@kustudenteridraet.dk
Tlf.: 26 41 00 69

Connie Hansen Hansen, Økonomi

Du møder Connie ved skranken eller i telefonen, når du kontakter sekretariatet. Connie har desuden styr på foreningens økonomi og meget mere.

Connies yndlingssport er håndbold! 

Kontakt Connie:
Email: chh@kustudenteridraet.dk

Helle Greve Barslev, Sekretariatschef 

Helle er ikke kun at finde ved vigtige bestyrelsesmøder, men også ved skranken, når der f.eks. skal sælges et par svømmebriller. Helle nyder både at udvikle, drifte og være med på gulvet.

Helles yndlingssport er beachvolleyball!

Kontakt Helle:
Email: hgb@kustudenteridraet.dk
Tlf.: 60 55 85 99

markus ambrosius ku studenteridræt

Markus Ambrosius, Digital Kommunikationsmedarbejder

Når du skriver til KU Studenteridræt på sociale medier eller læser vores nyhedsbrev, så er det som oftest Markus, du korresponderer med. Du kan også finde ham til studiestart ude på campus eller ved skranken på sekretariatet.

Kontakt Markus: 
Email: maa@kustudenteridraet.dk
Tlf.: 30 32 28 16  

Vibeke Hesselberg Davidsen, Kommunikationsmedarbejder og Koordinator af danse- og yogahold

Vibeke yder både support på sekretariatets email og på telefonen, men hun er mindst ligeså engageret i udvikling og driften af vores danse- og yogahold. 

Kontakt Vibeke: 
Email: vd@kustudenteridraet.dk