Indkaldelse til generalforsamling

D. 7. november 2023.

Kategori:

Kom til generalforsamling og vær med til at præge din forening.

Der afholdes generalforsamling torsdag den 30. november 2022 kl. 18.00 i Karnapsalen, Nørre Allé 53, 2200 N.

Du kan nu finde alt materialet her.

Bemærk at forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og opstilling af kandidater til Hovedbestyrelsen, skal være hoved­be­styrel­sen i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingen. Dvs. senest torsdag 16. november.

Regnskab, forslag til pro­gram, kontin­gent og budget samt indkomne forslag gøres tilgængelige på KU Studenteridræts hjemmeside samt på andre relevante sociale medier administreret af foreningens sekretariat senest 4 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 

Skriv til kontakt@kustudenteridraet.dk senest onsdag 29. november, hvis du deltager - så er du sikker på, at vi har en vand og snacks til dig også.