Afdelinger & Klubber

Afdelinger

Idrætsgrenene i KU Studenteridræt har mulighed for at opnå en vis grad af selvstændighed ved at blive en afdeling med egne vedtægter. En afdeling er altid underlagt KU Studenteridræts overordnede vedtægter, så foreningens generelle bestemmelser vil altid gælde.

KU Studenteridræt som forening kan ikke blive medlem af DIF (DIF er paraplyorganisation for specialforbundene), hvorimod man som etableret afdeling under KU Studenteridræt opfattes som selvstændig, og afdelingen kan således blive medlem af DIF. Medlemsskabet af Danmarks Idrætsforbund giver bl.a. kajakafdelingen et aftalegrundlag om uddannelse og certifikater, så man fx kan ro i udlandet, samt som nævnt deltage i turneringer.

Afdelingernes interesser varetages af de respektive forretningsudvalg og gennem de to pladser i hovedbestyrelsen. 

Læs mere om, hvordan jeres idrætsgren kan blive en afdeling og hvilke fordele det kan have lige her.

Klubber

Klubber og afdelinger har en vis autonomi i KU Studenteridræt og er repræsenteret særkilt i Hovedbestyrelsen med hver to repræsentanter. Klubberne deltager i turneringer og er medlemmer af de respektive forbund. 

Klubberne i KU Studenteridræt er en historisk ældre konstruktion, der har større selvstyre end afdelingerne. Især har de tre klubber hver deres selvstændige økonomi. Dvs. de får dele af medlemsbetalingen til eget råderum.

Klubberne er:

  •       KSI Badmintonklub
  •       KSI Håndboldklub
  •       KU Svømning og vandpolo  

Udover det sportslige og økonomiske selvstyre opstiller disse klubber personer til valg til KSI's Hovedbestyrelse på KSI's generalforsamling i november. 

Ved tilmelding til klubberne gælder særlige regler for hver enkelt klub - læs mere om dette i den blå rubrik til højre på siden her.