Generalforsamling 2022

Der blev afholdt generalforsamling onsdag den 30. november 2022 kl. 18.00 i Karnapsalen, Nørre Allé 53, 2200 N.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af mødeleder og referent
 2. Godkendelse af beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Godkendelse af programudkast og budget, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne af forslag
 6. Præsentation af Københavns Universitets udpegede kandidater til HB
 7. Valg af motionsidrættens HB kandidater samt valg af suppleanter
 8. Valg af turneringsidrætsafdelingernes HB kandidater samt valg af suppleanter
 9. Valg af klubbernes kandidater samt valg af suppleanter
 10. Valg af registreret revisor (ekstern)
 11. Eventuelt