Værdier

KU Studenteridræt er bygget -og drevet på baggrund af nogle helt særlige værdier. I forening med vores talspersoner, der repræsenter vores respektive hold, har vi valgt at fremhæve tre kerneværdier:

  • Fællesskab
  • Udvikling
  • Mangfoldighed 

Fællesskab

Hos KU Studenteridræt vægter vi fællesskabet højt! Både på de enkelte hold men også på tværs af vores idrætsgrene forsøger vi at skabe rammerne for, at deltagerne oplever et stærkt fællesskab.

Fællesskabet blandt de enkelte hold bliver i høj grad faciliteret af den enkelte træner, og deltagernes egne initiativer. Som deltager kan du søge midler fra vores Arrangementspulje, hvis du f.eks. ønsker at få tilskud til en turnering eller en workshop, der utvivlsomt vil være med til at styrke fællesskabet. 

KU Studenteridræt arrangerer en række arrangementer, der har til hensigt at skabe et fællesskab på tværs af vores idrætsgrene. Det sker f.eks. i forbindelse med vores Frisk Fredag-arrangement, der har til hensigt at samle medlemmer på tværs af idrætsgrene til en sportslig fredagsbar, hvor der både er plads til motion og øl.  

Udvikling

Hos KU Studenteridræt har vi alle sammen ambitioner om at udvikle os - uanset om man er deltager eller træner. Vi har dygtige trænere, der vil hjælpe med at løfte dit niveau og forløse dit potentiale. Derfor har KU Studenteridræt også en række niveauer indenfor næsten alle vores idrætsgrene. Det er altså ikke afgørende, om du er begynder eller rutineret, eftersom vi arbejder med en bred palet af niveauer. Vi ønsker at vores medlemmer har mulighed for at opleve den udvikling, der gør det muligt at rykke videre til næste niveau. 

Vi har desuden fritræninger, hvor de respektive hold har mulighed for at enten at selvstyre træningen eller i højere grad fokusere på netop dét aspekt af træningen, som de ønsker at udvikle.

Mangfoldighed

Hos KU Studenteridræt er der plads til alle, der giver plads til andre. Vi ønsker at skabe en tolerant forening, hvor alle føler sig velkommen. Vi har et bredt udbud af idrætter, niveauerne spænder fra begynder til konkurrence, og køn er kun defineret på ganske få hold (fx. vores turnerings håndbold og basket). Dertil er vores SU-venlige priser er et forsøg på at give studerende i København de bedste forudsætninger for at være medlem af en idrætsforening uagtet af vedkommendes finansielle situation. 

Vi er samtidig opmærksomme på, at idrætsforeninger traditionelt set ikke har formået at være mangfoldige og inkluderende. En undersøgelse foretaget af analysebureaet Analyse & Tal fra 2020 viste, at hver femte LGBTI+-person indenfor sportens verden føler sig ekskluderet i sin idrætsforening. Hos KU Studenteridræt forsøger vi derfor - bl.a. i samarbejde med vores talspersoner fra de respektive hold - at skabe mangfoldige rammer for idrætten.