Bestyrelsen

Københavns Universitets Studenteridræt ledes af en hovedbestyrelse (HB). Hovedbestyrelsen består af 9 medlemmer:

  • 2 medlemmer, der repræsenterer Københavns Universitet
  • 3 medlemmer, der repræsenterer motionsidræt
  • 2 medlemmer, der repræsenterer turneringsidrætsafdelingerne
  • 2 medlemmer, der repræsenterer klubberne

KU Studenteridræts hovedbestyrelse valgt november 2022: 

Repræsentanter udpeget af KU

2021-2023 - Torben Rytter Kristensen - Fakultetsdirektør, Teologisk Fakultet
2022-2024 - Vibeke Jenny Koushede - Institutleder, Institut for Psykologi, Samfundsvidenskabelig Fakultet

Motionsidrætten

2021-2023 - Olivia Vestergaard - Dans
2022-2024 - Anja C. Andersen - Dans og yoga
2022-2024 - Thor Andersen - Volleyball

Afdelingerne

2021-2023 - Cedric Julius Haas - Klatring
2022-2024 - Vakant

Klubberne

2021-2023 - Mette Rosenkilde - Håndbold
2022-2024 - Anders Petersen - Svømning og Vandpolo