Generalforsamling 2021

Tirsdag den 30. november 2021 blev der afholdt generalforsamling kl. 18.00 i Karnapsalen, Nørre Allé 53, 2200 N.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af mødeleder og referent
 2. Godkendelse af beretning – bilag 1
 3. Godkendelse af regnskab – bilag 2
 4. Godkendelse af programudkast og budget, herunder fastsættelse af kontingent – bilag 3, 4 og 5
 5. Behandling af indkomne af forslag
  1. Der er ingen indkomne forslag
 6. Præsentation af opstillede kandidater til HB
 7. Valg af motionsidrættens HB kandidater samt valg af suppleanter – bilag 6
 8. Valg af turneringsidrætsafdelingernes HB kandidater samt valg af suppleanter – bilag 6
 9. Valg af klubbernes kandidater samt valg af suppleanter – bilag 6
 10. Valg af registreret revisor (ekstern)
 11. Eventuelt